Sandmoen Velforening

Velforeningen har som formål å representere beboerne og arbeide for felles interesser. Velforeningen arrangeres ulike sosiale aktiviteter både for barn og voksne. For å gjøre det mest mulig trivelig rundt oss, holdes det også dugnader. Pliktige medlemmer i foreningen er de som til enhver tid er tomteeiere med oddetall i Sandmovegen 1-89.