Parkering

Over lengre tid er det blitt observert at velforeningens gjesteparkering i stor grad benyttes av beboere i Sandmovegen til fast parkering av sine privat-/firmabiler med den konsekvens at det ikke er ledige plasser til gjester. Dette medfører igjen at gjester parkerer i og langs Sandmovegen på hver side.

Denne typen parkering hindrer fremkommeligheten for utrykningskjøretøy og er ikke ønskelig. Sandmovegen er en privat vei tilhørende Sandmoen Velforening og velforeningen har således myndighet til å regulere bruken av veien og tilhørende parkeringsplasser.

Styret gjør derfor oppmerksom på følgende:

Gjesteparkering skal kun benyttes av gjester.

Det skal ikke forekomme parkering i og langs Sandmovegen (eller på veiskulder inn mot gjerder/hager).

Vi håper at dette vil føre til at folk tar mer hensyn når de parkerer. Husk at brannbiler trenger minimum 3 meter fri bredde hele døgnet.