Litt historikk

I 1973 ble det bygd campingplass ved E6, 1 mil fra Trondheim sentrum som fikk navnet Sandmoen. Navnet kommer av at campingplassen ble bygd langs en sandrygg. På andre siden av sandryggen ligger vårt byggefelt, som da naturlig fikk navnet Sandmoen.

Før det ble gravd ut og bygd hus var det bare myr her. Utgravingen startet i 1988/89 fra rundkjøringen. Det var 3-4 meter dybde med myr som ble kjørt bort. I 1990 begynte husbyggingen på feltet og varte i ca 6-7 år. Så ble Sandmoen Velforening stiftet og her er vi i dag !!

Vi ligger ca. 155 meter over havet.