Ny på Sandmoen

Velkommen til Sandmoen

Sandmoen velforening – For trivsel og samhold

Vi som bor her i Sandmoveien vil med dette ønske dere velkommen hit.

Velforeningen har som formål å representere beboerne og arbeide for felles interesser. Velforeningen arrangerer ulike sosiale aktiviteter både for barn og voksne. For å gjøre det mest mulig trivelig i rundt oss holdes det også dugnader.

Det betales inn en årlig kontingent. Kontingenten dekker fellesutgifter som brøyting, vedlikehold av lekeplasser, parkeringsplass med mer.

Sandmoen Velforening er representert med et styre på 5 personer. Vedtektene for velforeninga kan leses her.

Vi håper dere vil trives sammen med oss her på Sandmoen!

Med vennlig hilsen
Sandmoen Velforening