Styret

Styret består for tiden av:

Styreleder: Vegard Bremnes (Nr. 29)
Nestleder: Roger Luneborg (Nr. 71)
Kasserer: Kenneth Bjærum (Nr. 77)
Sekretær: Dagrun Kallansvik (Nr. 55 B)
Styremedlem: Mats Sæter (Nr. 49 A)
Varamedlem: Chris Andre Høvik (Nr. 33)