For eiendomsmeglere

Informasjon til eiendomsmeglere som skal selge boliger i Sandmoen Velforening.

Det er pliktig medlemsskap i Sandmoen Velforening for alle tomteeiere med oddetall i Sandmovegen 1-89.

Det sendes ut faktura på velforeningskontingent til drift av fellesarealer (brøyting, strøing, strøm til gatelys osv.) én gang per år.

Det arrangeres som regel én dugnad på våren hver år. Vedtekter, protokoller fra års- og styremøter, og annen nødvendig informasjon om velforeninga finnes her på vår hjemmeside Sandmoenvel.com.

For mer informasjon, ta kontakt med styret på styret@sandmoenvel.com.

Sist oppdatert september 2018..