Referat fra Årsmøte i Sandmoen Velforening 18.01.22.

Sak 1 Åpning

Møtet ble avholdt ute på områdets store lekeplass.

Til stede: 18 av 53 husstander.

Marthe Spets representerte det sittende styret.

Sak 2 Godkjenning av innkallingen

Ingen innvendinger til innkallingen og saksliste.

Sak 3 Valg av møteleder og referent

Kjell Ingar Helgemo ledet årsmøtet etter forespørsel fra styret.

Magne Bjørkli ble utnevnt til referent.

Sak 4 Årsberetning

Styrets årsberetning for perioden 2019 til 2021 ble opplest og godkjent.

Sak 5 og 6 Regnskap og budsjett samt innkommet forslag

Regnskapene for 2019 og 2020 er revidert. Regnskapene ble gjennomgått og godkjent av årsmøtet.

Før behandling av budsjett 2021/2022 ble kontingent for 2021 fastsatt til kr 1000 pr husstand. Det nye styret sender ut krav om innbetaling med innbetalingsfrist 01.03.22. 

Videre skal det nye styret vurdere størrelsen av kontingenten for 2022 utfra den økonomiske situasjonen for Velforeningen, og innkalle til et ekstraordinært årsmøte tidlig høst 2022 for endelig fastsettelse av kontingenten 2022.

Budsjett 2021/2022 ble så godkjent av årsmøtet.

Sak 7 Valg

Følgende ble valgt:

Styreleder Vegard Bremnes (nr 29) valgt for 2 år

Nestleder Roger Luneborg (nr 71) valgt for 1 år

Kasserer Kenneth Bjærum (nr 77) valgt for 2 år

Sekretær Dagrun Kallansvik (nr 55 B) valgt for 2 år

Styremedlem Mats Sæter (nr 49 A) valgt for 1 år 

Varamedlem Chris Andre Høvik (nr 33) valgt for 1 år

Revisor Fredleiv Myklegard (nr 39) valgt for 1 år

Valgkomite Terje Bratseth (nr 61) valgt for 1 år

Marthe Spets (nr 7) valgt for 2 år