Infoskriv 12.02.2017

Sandmoen Velforening vil avholde årsmøte 30. mars 2017

Forslag til saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende senest 28. februar 2017.

Forslag kan sendes skriftlig til styrets leder Malin Schei, Sandmoveien 3, 7093 Tiller, eller via epost til: styret@sandmoenvel.com.

Formell innkalling med bl.a. saksliste, sted og klokkeslett for årsmøtet vil bli utsendt minst 14. dager før dette finner sted.

Innsamling av epostadresser

For å lette utsendingen av informasjon til medlemmene i velforeninga og faktura på velforeningskontingent, ber vi om at så mange som mulig sender oss epostadressen sin.

Send en kortfattet epost med husnummer til styret@sandmoenvel.com.

Status innbetaling av velforeningskontingent 2014, 2015 og 2016

Det mangler fortsatt innbetaling fra noen få husstander. Vi ber innstendig om at dette betales omgående. Husk at kontingenten går til å dekke utgifter som brøyting, strøing, strøm til gatelys og andre ting som kommer felleskapet til gode.

Bedring av parkeringssituasjonen i gata

Det er gledelig å se at parkeringssituasjonen har bedret seg i gata siden siste informasjonsskriv. Vi oppfordrer alle til å fortsette den gode trenden!

Med vennlig hilsen
Styret