Årsmøte 30.03.2017

Protokoll fra Årsmøte Sandmoen Velforening 30.03.17

1. Åpning.

2. Godkjenning av innkalling.

Regnskap og revisorrapport manglet. Kom ikke før dagen før møtet. Ellers OK.

Spørsmål om dette har betydning for gjennomføringa. Årsmøtet blir enig om å godkjenne og fortsette møtet som planlagt.

3. Valg av møteleder og referent.

Møteleder Roger Luneborg, ref. Rannveig Pedersen.

4. Årsberetning.

Se innkalling.

5. Regnskap og budsjett.

Kontingent fra 2014, 2015 og 2016; det mangler fortsatt 15000.-.

Årets utgifter har gått til vedlikehold, strøm, kommunale avgifter, brøyting m.m. Repr. av gatelys i høst er ikke betalt av velforeninga, men av den som forårsaket dette.

Lekeplasspenger har gått hovedsaklig til disser, dugnad, 67000.- er øremerket asfalt (settes på egen konto).

Årsmøtet vedtar at regnskap er foreløpig godkjent, da revisorene ikke var tilstede.

Regnskap og budsjett legges ut på velforeningens nettsider når dette er klart.

6. Innkomne forslag.

i. Styrets sammensetning.
Enstemmig vedtatt.

ii. Lekeplasskomiteen foreslås oppløst.
Enstemmig vedtatt.

iii. Kontingent fra tidligere styre.
Kommentar fra medlem. Årsmøtet kan ikke avgjøre dette, da årsmøtet ikke kan endre vedtektene med tilbakevirkende kraft.

Spørsmål fra årsmøtet:

Ønsker årsmøtet at styret skal fortsette å jobbe med å få inn kontingent som mangler? Enstemmig vedtatt.

7. Valg.

Se innkalling.

Alle verv: Enstemmig vedtatt som foreslått av valgkomiteen.

Ref. Rannveig Pedersen.