Styremøte 21.08.2017

Tid og sted: Mandag 21.08.2017, Kl. 20.00 – Hjemme hos Malin.

Til stede: Rannveig, Einar og Malin.

Sak 1. Kontingent 2017.
Faktura for velforeningskontingenten 2017 sendes ut i midten av september (forfall 2. oktober). Einar lager og sender ut fakturaer. (Fortsatt på papir, da for få medlemmer har oppgitt epostadresse.)

Sak 2. Støy fra ventilasjonsanlegg.
Malin har hvert i kontakt med Trondheim kommune og fått gjennomført støymåling. Måling ble gjort i starten av august og nivået lå på i gjennomsnitt 40 db. Dette var på morgen. Ny måling skal foretas på ettermiddag litt senere på høsten når trærne har mista bladene, for å se om det er mer støy da. Dette følges opp.

Sak 3. Lekeplassen.
Fått avslag på flere søknader. Styret foreslår at vi øker kontingent for 2018 med X kr per enhet, hvor vi da øremerker de pengene til utbedring av lekeplassen. Styret tar opp dette som egen sak på årsmøtet.

4.Diverse.

  • Meglerinfo på hjemmesiden. Eiendomsmeglere etterspør informasjon ved salg ev eiendommer i gata. Einar lager underside på hjemmesiden med aktuell info om dette.
  • Grasrotandel: Sandmoen Velforening har nå mulighet til å motta grasrotandel for tipping via Norsk Tipping.
  • Skanke stål og sveis burde sikre sitt område. Stien mellom oss og kvenildmyra er ikke sikker nok for ferdsel. Trondheim kommune er muligens grunneier. Malin sjekker opp.
  • Beboer i gata har spurt styret om å se på utfordringen ved at vikepliktsregelen ikke overholdes ved nedkjøring til sandmoevegen 1-89/sandmoen velforening. Rannveig følger opp her.
  • Passordbeskytte beboerlisten på hjemmesiden, slik at den ikke ligger åpent for alle å se. Ønsker beboere tilgang ta kontakt med styret for passord.
  • Parkering på gjesteparkering og ellers i gata blir fulgt opp fortløpende utover høsten og vinteren.
  • Styret har valgt sette fokuser på barna i gata dette året, slik at det skal være både sikkert og morsomt å være ute.