Styremøte 13.11.05

Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Tid og sted: 13.11.05 kl 21.00 – 22.30 hos Solfrid.
Tilstede: Solfrid, Einar, John, Trine og Hege.

Sak 1. Brøyting og strøing
Styret vurderte tilbudet fra Søbstad AS på strøing og brøyting, og ble enstemmig enige om følgende alternativ:

Alternativ 1 brøytning.
Gjelder brøytning av alle parkeringsarealer og kjørearealer.
Brøyting vil starte ved snødybde på ca. 10 cm.
Alle plasser brøytes alle dager også lørdag og søndag.
All brøyting er ferdig til kl. 08.00 på hverdager, og kl. 09.00 på søn,- og helgedager.
Fast pris for brøyting inntil 20 inkl. beredskapstillegg kr.15600,-
Pris for brøyting pr.gang over 20 brøytinger kr. 850,-

Alternativ 1 strøing.
Gjelder strøing av alle parkeringsarealer og kjørearealer.
Det vil bli brukt 4- 8 mm singel til strøing.
All strøing skal være ferdig kl. 08.00. på hverdager, og kl. 09.00 på søn,- og helgedager.
Fast pris for strøing inntil 20 ganger inkl. beredskapstillegg kr. 7800,-
Pris for strøing pr.gang over 20 strøinger kr. 400,-

Sak 2. Godsterminal til Sandmoen??
(Utdrag sakset fra 4 utgave av ”MidtPunkt” 2005. Artikkelen kan leses i sin helhet på: http://www.trondheim-chamber.no/nedlasting/57206_Midtpunkt%204_05.pdf):

”Godsterminalen til Sandmoen
Ordføreren sier seg enig med Ivar Koteng, som i denne utgaven av MidtPunkt slår fast at kommunen allerede nå må skape forutsigbarhet ved å peke på hvor godsterminalen skal ligge når den en gang flyttes fra Brattøra. Tidligere har en lokalisering på Leangen strandet. Nå avskriver ordføreren også det andre alternativet i forrige lokalisergsdebatt: Heimdal.

– En terminal vil komme i konflikt med alle boligene som er bygget i dette området. En plassering her vil neppe bli godtatt, fordi løsningen er ikke fremtidsrettet. En ny terminal bør derfor flyttes over på andre siden av E6, til Sandmoen-området, sier Ottervik.”

Dette høres ut som dårlige nyheter for alle oss som bor i området. Styret vet ikke noe om hvor på Sandmoen en eventuelt ny godsterminal skal lokaliseres. Det underlige i saken er at den opprinnelige planen med å bygge på Heggstadmyra ble skrinlagt pga. boliger i området. Det er jo mange flere boliger her på Sandmoen.

Einar sender brev til kommunen for å få klarlagt saken,

Sak 3. Diverse

• Vi har fått noen nye beboere på Sandmoen. Trine undersøker hvem det er slik at vi får oppdatert adresselistene, samt besøkt dem med velkomstskrivet.

• Styret hadde jo egentlig planlagt å sette opp ei lita hytte for diverse formål på lekeplassen denne høsten. Det viser seg imidlertid at ikke alle beboerne er enige om dette. Vi besluttet å la saken bli avgjort på neste årsmøte.

• Vinteren står for tur, og vi må få ordnet opp på fellesområdene. Gjerdet på enden av lekeplassen må taes ned slik at brøytebilen får plassert snøen.

• Vi må få ordnet opp i gatelyset som ikke virker. Frank og Solfrid skulle ha besøk at elektriker denne uka, og skulle la ham få se på det.

 

Einar Heyeraas
Ref.