Styremøte 05.02.06

Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Tid og sted: 05.02.06 kl 21.00 – 22.30 hos Trine.
Tilstede: Solfrid, Einar, John, Trine og Hege.

Sak1. Forberedelser til Årsmøte.
Styret besluttet å legge Årsmøtet til Onsdag den 15.03. kl 1900. Dette møtet vil som vanlig bli holdt på Sandmoen kro.

Styret fordelte i grove trekk arbeidsoppgavene til Årsmøtet. Vi vil ta et nytt styremøte den 22.02. kl 21.00 hjemme hos Solfrid for å forberede møtet i detalj.

Foreløpig forslag til saker å ta opp:

  • Holde årsmøte i det nye partyteltet. Dette må i så fall gjøres på en mildere årstid og endringer må gjøres av vedtektene.
  • Bygging av redskapsbod. John undersøker pris på bygging av hytte fra bunnen av med hjelp av snekkerne som bor i velforeninga. Trenger ca. pris på materialer. Eventuelt kan vi kjøpe inn ei ferdig hytte fra Plantasjen. Uansett må dette godkjennes av årsmøtet.

Sak 2. Utvidelse av bussrute 46.
Velforeninga ønsker å kontakte Team Trafikk for å diskutere mulighetene for å utvide rute 46 til å få Heimdal som endestasjon. Einar sender brev til TT.

Sak 3. Trondheim Næringsforening’s møte angående ny godsterminal.
Trondheim Næringsforening holder møte Mandag den 06.02. kl 1400 hvor blant annet lokaliseringen av ny godsterminal skal diskuteres. Ingen i styret hadde mulighet til å delta på møtet, så vi besluttet å ta kontakt med kommunen i etterkant for å få nødvendig informasjon. Einar sender brev tl kommunen.

Sak 4. Bil fra hjemmesykepleien parkerer midt i veien.
Da det har vært flere klager på at biler fra hjemmesykepleien har sperret veien for beboerne, tar Trine kontakt med Hjemmesykepleiertjenesten for å utarbeide en løsning.

Sak 5. Hundelort på myra og i Velforeninga.
Spesielt myra er full av hundelort, og styret oppfordrer hundeeierne til å ta opp etter seg av åpenbare årsaker..

 

Einar Heyeraas
Ref.