Styremøte 03.12.08

 Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Tid og sted: 03.12.08 kl 20-21, Sandmoen Kro.
Til stede: Bernt, Åge, Peggy, Marthe og Siri.

Sak 1.
Siri Postma Krognes i 57B tar over som sekretær i styret etter Einar Heyeraas. Einar fortsetter å oppdatere vår hjemmeside www.sandmoenvel.com. Alle referater legges ut der.

Sak 2.
Regnskapet for 2007 gjennomgått. Merknader fra revisor diskutert og endringer utført.

Sak 3.
Medlemslisten vil bli oppdatert siden flere husstander har flyttet ut av gaten og andre er på flyttefot inn i gaten i disse dager. Peggy sørger for dette i samarbeid med Einar (som oppdaterer hjemmesiden).

Sak 4.
Problem med støy fra vifteanlegget til Schanke Stål og Sveis.
Det er kommet inn nok et klagebrev på dette.
Problem med søppel og skrot på baksiden inntil tomtegrensene til husnr 53 + 59.
Bernt har tidligere ringt kommunen om disse sakene. Ifølge Bernt er søppel og skrot nå ryddet vekk fra området. Det som nå er igjen skyldes anleggsarbeidet som pågår ennå og av forståelige grunner kan dette ikke fjernes før jobben er avsluttet.

Vi fortsetter å forfølge «viftestøy»saken mot kommunen. Styret tar kontakt med kommunen muntlig/skriftlig om nødvendig. Om problemet fortsetter må vi vurdere å be om å få tatt støymåling i området.

Sak 5.
Vi har fremdeles problemer med at søbbelbøtter plasseres uti gaten istedenfor på eget tomteområdet. Dette må huseierne det gjelder ta tak i snarest.
Slik det er nå får vi ikke brøytet gata skikkelig. Problemet er størst innerst i gata der det blir kun brøytet en stripe slik det er nå– det blir for trangt.

Sak 6.
For dårlig brøyting på parkeringsplasser/gjesteplasser. Bernt tar opp saken med Saupstad.

 

Siri Postma Krognes
Ref.