Styremøte 02.09.09

 Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Til stede: Bernt, Peggy, Marthe og Siri.

Sak 1.
Åge Gresseth har sendt skriftlig varsel til styret på at han trekker seg som styremedlem. Varamedlem Stein Rokne kalles derfor inn som styremedlem.

Sak 2.
Åsmøte må holdes – innkalling til møte 23/9 vedlagt.

Sak 3.
Regnskapet. Peggy har levert fra seg regnskapet for lenge siden, men venter på tilbakemelding fra revisor. Regnskapet gåes gjennom på årsmøtet.

Sak 4.
Det er søkt om støtte kr. 1000,- til den årlige festen (som ble gjenomført i vinter). Pengene overføres når Peggy får tilbake regnskapet fra revisor.

Sak 5.
Det har kommet inn et forslag til å sette opp en regnskapsbod på lekeplass 1 pga mye utstyr som lagres hjemme hos enkeltpersoner i gata. Det er også kommet inn forslag om å bruke «snøsamlingsplassen» på lekeplass 1 til sandvolleyball-bane. I så fall trengs sand og et nett. Det er også kommet forslag om et nytt gjerde på lekeplass 2. Sakene taes opp på årsmøtet.

Sak 6.
Klage på støy fra vifte hos Schanke Stål og sveis. Kallandsvik har vært i kontakt med kommunen, som nå har vært og tatt en støymåling. Målingen var desverre mislykket fordi vifta ikke stod på fullt da det ble målt…. Kommunen bekrefter at ny måling skal gjennomføres. Marte tar kontakt med Tore Berg i kommunen for å undersøke litt mer om saken, siden han mener at vi bør opprette en byggesak.

Sak 7.
Bernt ønsker å trekke seg som leder i styret. I så fall må valgkomiteen på banen. Vi trenger en ny leder! Saken taes opp på årsmøtet.

Sak 8.
Det er behov for en opprydding i medlemslista til alle beboerne i Sandmoveien. Mange har flyttet og nye er kommet inn i gata. Vi oppfordrer nyinnflyttede (1 år tilbake i tid) til å sende en mail til Peggy Sporil i nr 67 (evt legge en lapp i postkassa).
Epost: erreberg@online.no

 

Siri Postma Krognes
Ref.