Styremøte 05.03.08

Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Tid og sted: 05.03.08 kl 20.00 – 21.00 Sandmoen kro..
Tilstede: Åge, Bernt, Peggy og Marthe.

Sak 1. Opptelling av stemmer vedrørende postkassestativ eller postkasse på hvert hus.
20 stk ønsket postkasser på hvert hus. 2 stk ønsket å ha postkassestativ. Åge undersøker muligheter for å flytte postkassene med Posten.

Sak 2. Oppdatere medlemsliste/hjemmeside.
Einar gjør oppdateringene.

Sak 3. Velforeningsfesten
Blir flyttet fra våren til høsten.

Sak 4. Søppelkasser/Hundelort
Det har kommet gjentatte klager på at søppelkassene står i gata samt at det er mye hundelort ved garasjene. Søppelkassene skal stå på egen eiendom og hundeeierne må plukke opp! Styret sender ut skriv om dette.

Sak 5. Scanke Stål og Sveis
Styret har vært i kontakt med Scanke Stål og Sveis, og de har lovet å rydde opp området før påske.

 

 

 

Marthe Fløystad
Ref.