Årsmøte 21.06.07

Referat fra årsmøte i Sandmoen Velforening

Tid og sted: 21. Juni kl 21.00-23.00 Lekeplass 1(partyteltet var ødelagt).
Tilstede: 20 inklusive styret.

Sak 1: Styrets leder Trine Sunde åpnet møtet.
Sak 2: Innkallingen ble godkjent.
Sak 3: Møteleder: Trine Sunde Referent: Einar Heyeraas
Sak 4: Årsberetning ble gjennomgått av møteleder og godkjent.
Sak 5: Regnskap og budsjett
Sak 6: Innkomne forslag

Fra medlemmer:
a. Breidablikk Musikkorps ønsker økonomisk støtte fra Velforeninga.

Det ble stemt over saken, og årsmøtet vedtok å gi kr 500,-

b. Postkassestativene. Skal disse rives ned, og hvert hus ha postkassa på veggen? Eller skal vi beholde stativene slik de er? Det vil bli holdt avstemning over dette.

Det ble stemt over saken, og resultatet ble 7 mot 7. Det vil derfor bli nødvendig å dele ut en skriftlig avstemning hvor hver husstand får 1 stemme hver.

c. Generelt om lekeplassene. Skal vi gjøre noe mer med lekeplassene? Det er blant annet foreslått å sette opp volleyballnett på lekeplass 1.

Jan Erik Reberg tok på seg å lage en kommisjon for hva som kan gjøres med fotballbanen. Dette skal legges frem for styret. Det er kommet klager både på støy og sparking mot hus.

Einar Randberg skal sette opp volleyballnett.

Marthe Fløystad skal se hva som kan gjøres forReferat fra årsmøte i Sandmoen Velforening å forskjønne hele området.

Sak 7: Valgkomiteens innstilling ble lagt frem, og alle ble enstemmig valgt.

Styret: Bernt Bøgseth (valgt for 2 år) Nestleder Marte Fløystad (ikke på valg) Sekretær Einar Heyeraas (ikke på valg) Kasserer Peggy Sporild (valgt for 2 år) Styremedlem Åge Gresseth (ikke på valg) Varamedlem Stein Rokne (valgt for 1 år).

Valgkomité: Magne Bjørkli, Pål Stene og Kjell I. Helgemo.

Revisorer: Arild Blakstad og Fredleiv Myklegard

Trine Sunde og Hege Liens perioder i styret er over.

Mvh Styret.

Sandmoen Velforening – Revidert Regnskap 2006

Inntekter:
Kontingent kr 62.110,-
Renteinntekter kr 52,-
Sum inntekter kr 62.212,-

Kostnader:

Gjesteparkering kr 14.750,-
Driftsutgifter kr 43.311.23,-
Arrangementutg. kr 1192,50,-
Div. utg. kr 4.959,-
Gebyr brevgiro kr 183,50,-
————————————————————————-
Sum kostnader: kr 64.366,23,-

Balanse pr. 31.12.06.

Kasse kr 2.138,-
Bank kr 44.524.92,-
Total kapital kr 46.662,92,-

Einar Heyeraas
ref.