Styremøte 09.05.07

Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Tid og sted: 09.05.07 kl 21.00 – 22.30 hos Hege. Tilstede: Marte,Trine, Åge, Einar og Hege.

  Sak 1. Planlegging av dugnad.
Styret vedtok å legge årets dugnad til mandag 14. mai. 07. kl 17.30. Einar skriver innkalling og Trine printer og leverer ut.

Sak 2. Årsmøte.
Årsmøte blir holdt 21. juni. 07. i partyteltet. Det blir et nytt styremøte hos Einar 13. juni. For å planlegge dette nærmere.

Sak 3. Bussholdeplassovergang?
Vi har ikke fått svar på anken vår angående fotgjengerfeltet ved bussholdeplassen. Vi purrer på kommunen.

Sak 4. Støy fra Skanke AS.
Det kommer uakseptabelt mye støy fra byggeplassen til Skanke AS. Vi har allerede skrevet brev til kommunen, men heller ikke her har vi fått svar. Åge sender brev direkte til Skanke for å gi dem en sjanse til å ordne opp før vi går til ytterligere skritt.

 

Einar Heyeraas

Ref.