Styremøte 12.02.07

 Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Tid og sted: 12.02.07 kl 21.00 – 22.30 hos Trine.
Tilstede: Marte,Trine, Åge, Einar og Hege.

Sak 1. Festkomiteen har søkt om kr 1000,- til den årlige Fest.
Be enstemmig innvilget. Samtlige i styret underskrev at festkomiteen får kr 1000,-

Sak 2. Avslag på søknad om gangfelt mot den nye bussholdeplassen.
Kommunen viser til at det er farlig med gangfelt på vei hvor det passerer færre enn 25 personer i timen.

Styret mener det passerer flere enn det i timen i rushtida. Både fra Velforeninga og veldig mange fra Asylmottaket. I tilegg er det svært mange som beveger seg med barnevogn.

Det finnes imidlertid et gangfelt et godt stykke lenger bort(retning City Syd), som så å si ikke har fotgjengere. Vi foreslår derfor å flytte dette gangfeltet til den aktuelle bussholdeplassen. Einar skriver anke til kommunen.

Sak 3. Gatelys som ikke virker.
Pærene går straks de blir skiftet. Trine kontakter elektriker.

Sak 4. Søppelkasser i veikanten.
Styret har fått klager på at mange husstander har søppelkassene sine stående lang veien lengst inne i boligfeltet(mot myra). Dette gjør en allerede smal vei enda smalere og er til sjenanse for naboene. I tilegg er det til hinder for brøytinga. Einar lager skriv til beboerne.

Einar Heyeraas
Ref.