Styremøte 25.09.06

 Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Tid og sted: 25.09.06 kl 21.00 – 22.30 hos Marte.
Tilstede: Marte,Trine, Åge, Einar og Hege.

Sak 1. Oppsummering Gjesteparkering
Gjesteparkeringa er på plass. Det eneste som mangler er å male striper på asfalten og nytt skilt.

Selve gjennomføringen ble billigere enn først antatt:
1. Asfalt: 12250,-
2. Sement: 450,-
3. Leie av gravmaskin, lass med grus, kantstein og div: 2500,-
Totalt: 15200,-

Altså er vi 1000,- kr under de øremerkede 16200,-.

Sak 2. Papirdunker
Det mangler papirdunker til 6 husstander. Marte ringer kommunen og ordner opp.

Sak 3. Lekeplassen
Alle de innkjøpte lekene er satt opp. Mangler kun rekkverk på broa opp til tårnet samt å henge opp sklia. Snekkerne lovet at det skulle være ferdig innen Fredag.

Totale Kostnader:
1. Lekeapp. kostet: 5400,-
2. Oppsetting og materialer til reparasjon av lekeapp: 4500,-
Totalt: 9900,-

 

 

Einar Heyeraas
Ref.