Styremøte 28.08.06

 Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Tid og sted: 28.08.06 kl 21.00 – 22.30 hos Trine.
Tilstede: Marte,Trine, Åge, Einar, Einar ??, Bernt Bøgseth og Kjell I. Helgemo.

Sak 1. Gjesteparkering
Bernt Bøgseth, K.I.Helgemo og Einar ?? var til stede. Det ble besluttet at de skulle sette i gang med Gjesteparkeringa umiddelbart da ingen hadde kommet med innvendinger mot byggingen før fristen 15 August.

Det ble besluttet å sette opp et skriv på postkassestativene i tilfelle noen ønsket å asfaltere oppkjørselen sin mens et asfaltfirma likevel var her.

Sak 2. Lekeplassen
Trine har kjøpt inn diverse lekeapperater fra Heimdal Lekepark(som skal legges ned). Vi betaler kun 5400,- for leketårn m/sklie, vippedyr, buss og båt. Bare et lignende leketårn ville kostet rundt 50000,- kjøpt nytt.

Det ble planlagt dugnad neste uke for demontering fra lekeparken, og oppsetting her.

 

Einar Heyeraas
Ref.