Styremøte 12.06.06

Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

TTid og sted: 12.06.06 kl 21.00 – 22.30.
Tilstede: Trine, Åge, Einar og Hege.

Sak 1. Gjesteparkering.
Styret satte seg ned for å finne en løsning som alle kan leve med. Det har kommet inn mange forslag den senere tid. Det som er helt sikkert er at lekeplassene ikke kan benyttes til dette da kommunen ikke vil tillate det.

Styret har mottatt et forslag fra Stein.A.Rokne som vi har bygget løsningen på. Vi vil i løpet av kort tid sende ut dette forslaget til alle beboerne. Det vil bli satt en tidsfrist, hvor de som ser seg uening med forslaget kan komme med sin mening før vi endelig bestemmer noe.

Einar lager forslaget som leveres ut.

Sak 2. Sommerfest.
Det vil bli holdt sommerfest(som sist år) Fredag den 23.06. Det vil bli moro for store og små.

Det hele vil starte med diverse aktiviteter kl 1800. De som føler seg kallet hjelper til med å montere partyteltet.

Sekkeløp, Fotballkamp voksne mot barna, Sykkelrace for trehjulsykler/tohjula med støttehjul og langt hoppetau. Marte arrangerer lekene, samt kjøper inn premier og svartsekker til sekkeløpet.

Grilling kl 1930, alle tar med seg grill, mat og drikke. Plakat med informasjon om sommerfesten vil bli satt opp på postkassestativene.

 

 

Einar Heyeraas

Ref.