Styremøte 25.04.06

Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Tid og sted: 25.04.06 kl 21.00 – 22.30 hos John.
Tilstede: John, Einar, Trine og Marte. Kjell.I.Helgemo kom også innom for å snakke om bygging av gjesteparkering.

Sak 1. Dugnad
Det vil bli avholdt dugnad i velforeninga Onsdag 3 Mai kl 18.00. Vi håper så mange som mulig kan møte. Dette er noe av det som må gjøres:

• Generelt rydde opp og plukke løst søppel.
• Fylle på sand i sandkasser både lekeplass 1 og 2.
• Snu opp sikkerhetssand under lekestativ.
• Raking og rydding rundt papir kontainer.
• Humpedisse og Sklia må fjernes.
• Montere nye husker.
• Montere nytt tau på klatrestativ.

Diverse:

• Alle må huske å koste og spyle foran sitt eget hus før dugnaden!
• Kjell I. Helgemo vil holde en kort orientering vedrørende planene for den nye gjesteparkeringa.
• Medlemmene i styret står for servering og kaffe under dugnaden.

Sak 2. Gjesteparkering
Det ble besluttet at Kjell.I.Helgemo tar en kort orientering om gjesteparkeringa på dugnaden.

Sak 3. Sommerfest
23 Juni gjentar vi suksessen fra 2005 og arrangerer sommerfest igjen. Det vil bli konkurranser og leker for barna, etterfulgt av grilling og fest på kvelden. Partyteltet vil bli satt opp.

 

Einar Heyeraas
Ref.