Styremøte 07.11.2016

Til stede: Malin Schei, Roger Luneborg, Marthe Spets, Einar Heyeraas, Gjert Johansen. Fraværende: Rannveig Pedersen.

Oppsummering over hva som har skjedd siden sist:

Gatelysene er fikset. Som antatt var feil oppstått ved nedsetting av nytt gjerde utenfor nr. 53( jordspyd som hadde truffet kablene).

Saksliste:

Punkt 1: Brøyting og strøing sesongen 2016/2017.

Styret hentet inn to tilbud på jobben. Søbstad og Heimdal Vaktmesterservice. Ramblo kunne ikke garantere tidspunkt de var ferdige å brøyte på, så de utgikk. Differansen på tilbudene var 170 000 kr, så styret gikk for Søbstad sitt tilbud (som vi har brukt i noen år nå) sitt tilbud som koster velforeningen kr 28.400,-. Det er en fast pris på brøyting og strøing. Ingen kostnader utover dette. Da vil det være ferdig brøytet innen 08.00 I ukedagene og 09:00 I helg og helligdager.

Malin skal høre med Søbstad om de kan sette ned brøytestikkene og/eller være med når vi gjør det slik at de kan si hvor de vil ha dem.

Punkt 2: Brøytestikker.

Hvis ikke Søbstad gjør det er vi nødt til å få det gjort raskest mulig. Så Malin sender ut sms til styret etter å ha pratet med de, så får vi ta det på dugnad.

Punkt 3: Kontingent.

Det er flere som ikke har betalt den siste fakturaen. Marthe sender over liste med de som ikke har betalt til Einar innen mandag 14.november. Einar sender da ut ny faktura/purring til de med 14 dagers frist.

Punkt 4: Diverse.

  • Styret sender ut brev til beboerne som omhandler problemet parkering.
  • Styret sender ut et julebrev som sier litt om hva vi har gjort og hva som skjer fremover.
  • Svar på søknad fra Gjensidigestiftelsen kommer i starten av Desember.
  • Malin undersøker om det er mulig å søke om midler til lekeplassen via andre kanaler. Legato og/eller andre stiftelser.

Malin sender SMS fredag i forveien for å sjekke om tidspunkt/dag passer for styret.

Neste møte: Mandag 16.januar kl.20.00.

Malin Schei
Ref.