Styremøte 22.08.2016

Tid og sted: Mandag 22.08.2016, Kl. 20.00 – Hjemme hos Malin.

Til stede: Malin Schei, Roger Luneborg, Rannveig Pedersen, Marthe Spets, Einar Heyeraas, Svein Helge Åsen og Gjert Johansen.

Oppsummering av hva som har skjedd siden sist:

 • Sandmoen Velforening er registrert i Brønnøysundregistrene med org.nummer.
 • Velforeningen er innmeldt i VFO. (Velforeningens fellesorganisasjon).
 • Faktura for medlemskontingent sendt ut. 16 har ikke betalt. Se eget punkt lenger ned for mer info.
 • Forsikring av styrets medlemmer er nå tegnet, ansvarsforsikring. Det er også flere goder ved medlemsskap i VFO.
 • Bankkonto er åpnet og disponenter er Malin Schei og Marthe Spets.
 • Det er ordnet opp i de ulike tjenester velforendingen har, nye kontaktpersoner, regninger betalt osv.
 • E-postadresse til styret er oppe (styret@sandmoenvel.com).
 • Malin har mottatt alt av permer fra tidligere styre.

Punk1 1: Brøyting og strøing sesongen 2016/2017

Styret setter ned brøytstikker for å markere hva som er Sandmoen velforenings eiendom og beboere. Dette skal da være til hjelp for både firma som brøyter og for beboere når det gjelder parkering. På den måten håper styret å unngå biler som står parkert slik at utrykningskjøretøy o.l. har fri ferdsel og brøyting av vei kan gjennomføres risikofritt og på en skikkelig måte.

Malin heneter inn tilbud på brøyting/strøing for ses 2016/2017.

 • Søbstad
 • Heimdal Vaktmesterservice
 • Ramblo

Malin sjekker med kartverket for å finne tomtegrensene slik at når vi skal sette ned brøytestikkene vet vi hvor de skal plasseres. Vi må få satt de ned før tæla setter inn. Malin sender ut innkalling til dugnad blant styrets medlemmer når hun har oversikt over tomtegrensene.

Einar sjekker med VFO. om vi kan taue biler som står feilparkert. Sjekker hvordan vi kan løse dette, hvilke erfaringer de har med lignende tilfeller, slik at vi kan unngå at det ikke blir brøytet på vinteren pga. biler som står i veien og på den måten gjør det umulig for utrykningskjøretøy å komme frem.

Punkt 2: Gatelys – mørkt

Gatelysene er mørke. Det er en feil en plass. Gjert snakker med nabo som er elektriker for å finne feilen ved hjelp av feilsøking. Styret tror det kan ha noe å gjøre med at beboer i 53 har flyttet et gjerde og på den måten har jordspydene truffet ledningsnettet. Dette sjekkes ut og følges opp av Gjert og Malin.

Punkt 3: Lekeplassen

For å kunne få gjort noe med lekeplassen er vi nødt til å sette av en del penger. Velforeningen har ikke nok til å kunne utbedre lekeplassen på en forsvarlig måte, slik at vi er nødt til å søke om midler. Det søkes til Gjensidigestiftelsen. Ranveig gjør dette, fristen er 15.september.

Roger skal sjekke opp i forhold til benker til lekeplassen. Utemøbler.

Det er obsertvert maur på lekeplassen. Styret ser på det og hva som kan gjøres.

Punkt 4: Kontingent

16 stk. som ikke har betalt inn første del. Vi sender ut ny faktura 1. oktober med forfall i november. De som ikke har betalt første del får nå mulighet til å betale inn det fulle beløpet til forfallsdato. Etter forfallsdato skal styret ha nytt møte, og vi vil da se hvor mange vi mangler og sende purring til de som ikke har betalt.

Punkt 5: Diverse

1: Ett ubenyttet fellesområde mellom 47a og b og fellesgarasjene er gjengrodd. 47b har spurt om å få bruksrett og vedlikeholdsrett for det området, da det vil se finere ut og de vil få plass til bilene sine der og slipper å stå i veien. Styret syns det er ok, da det i dag ikke benyttes til noe og vil gjøre bilparkering bedre. Det er snakk om å sette opp ett gjerde.

2: G.nr og bruksnummer på fellesareal ble ordnet med husbankfinansiering, fellesareal og lekeplass.

Neste møte blir mandag 7.november kl.20.00 hjemme til Malin.

Malin. Schei.
Ref.