Styremøte 10.02.2019

Tid og sted: Søndag 11.02.2019, Kl. 20.00 – Hjemme hos Malin.
Til stede: Malin Schei, Marthe Spets, Einar Heyeraas, Rannveig Pedersen og Marit Langli.

Saker:

1. Forberedelser til årsmøte.
2. Fortsatt manglende medlemskontingent fra noen få medlemmer etter to purringer.
3. Planer for reasfaltering av gata.
4. Gjennomgang av budsjett og regnskap.