Styremøte 14.11.2018

Tid og sted: Onsdag 14.11.2018, Kl. 20.00 – Hjemme hos Malin.
Til stede: Malin Schei, Marthe Spets, Einar Heyeraas, Rannveig Pedersen og Marit Langli.

Saker:

1. Ny avtale med brøytefirma om brøyting/strøing vinteren 18/19.
2. Diskusjon rundt finansering og fremdriftsplan for nyasfaltering av gata.
3. Fakturering av manglende medlemskontingent.