Styremøte 18.04.2018

Styremøte sandmoen velforening
Tilstede: Marthe Spets, Ranveig Pedersen og Malin Schei

Dugnaden blir 2 mai kl 17.30.
Oppgaver som skal utføres:

 • Rive sandkasse
 • Raking av plener fellesareal.
 • Plukk søppel
 • Bygge to benker til lekeplass 1
 • Rake ut toppdekke til grusbane
 • Montere to stk fotballnett
 • Montere bøyler for å spenne fotballnettet

Det er viktig at vi ikke koster sammen grusen på veien i hauger, da blir det vanskelig for kostebilen å få opp grusen.

Barna selger vaffel, kaker og kaffe på dugnaden.
10 kr kaffe og 10 kr kake, 5 saft.
Pengene som kommer inn skal gå til opprusting til lekeplass – Ranveig har ansvar for organiseringen.

Det vil bli satt ned en egen komite for planlegging bygging og oppføring av ballvegg. Dette blir utført på dugnad i løpet av våren. Etter 17.mai.

Fordeling av oppgaver:

 • Vi har materiale til 2 benker – Må kjøpe inn materiale til skjelettet til benkene- Marit
 • Materiale/ bøyle for å spenne nettet – Malin
 • Kontakte Ramlo – Kjøpe inn toppdekke for fotballbane – Marthe
 • Sove.no – nettside for ballvegger o.a, lekestativ – Malin undersøker mulighetene for byggesett for ballvegg o.l Kontakter Roger for å se på muligheter og priser på materialer via Talgø.
 • Fotballnett -2 nett – (pris ca 2500 m/moms) Malin

Utstyr til dugnad:

 • Må kjøpes inn: Søppelsekker og saft
 • Malin og Marthe tar med kaffe
 • Ranveig tar med 4 liter vaffelrøre
 • Marit – langpanne sjokoladekake
 • Is – på dugnadsdagen undersøker vi muligheter for gratis is på Bunnpris Sandmoen

Diverse

Malin ordner privat kontaktkort for vipps til dugnaden.
Marit undersøker pris for å opprette Vipps For velforeningen.Vi ønsker at velforeningskontigent kontingent blir innbetalt på vipps.

Plan videre:

Kjøpe inn og montere ballvegg – 2 stk
Kjøpe inn og montere basketballkurv( 2400 m/moms)

Neste styremøte:

Tirsdag 22.mai kl 19.00

Sted: Sandmovegen 27.

Referent Marit Langli