Styremøte 17.06.10

Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Til stede: Are, Frode, Marthe og Siri.
Dato: 17.06.2010

Sak 1.
Diskusjon rundt boligen med utleiedel nr 83. Skal det betales kontingent for 1 boenhet eller 2 boenheter? Are (eller Frode?) sjekker med eier (eller byggesakskontoret) om eiendommen har ett gårds- og bruksnummer – eller to – på eiendommen.

Sak 2.
Dugnad.
Det ble ikke innkalt til dugnad i mai, men Are Reiten (som hadde konfirmant og en litt hektisk vår) tok en runde selv sammen med et par-tre stykker.

Sak 3.
Støyen fra Skanke.
Vi sliter med saken. Frode har vært i kontakt med Tore Berg i miljø-enheten – igjen, men føler at han ikke møter riktig innstilling der. Han har fått oppgitt en kontaktperson Steinulf Hoel – som kan kontaktes. Det er ikke utført en ny støytest fordi huseier ikke har hatt vifta stående på rett nivå osv. Lite imøtekommende han også. Vi må sjekke støykrav i forhold til norsk standard – regler i forhold til næring/privat osv. Konklusjon: Vi bør sende en ordentlig henvendelse fra styret – på vegne av beboerne i gata. Are tar initiativ.

Sak 4.
Lysene i gata. De virker jo bare av og til. Are har vært i kontakt med elektriker opptil flere ganger, men de kommer jo aldri! Gjør et nytt forsøk – dette må ordnes til vinteren!

Sak 5.
Redskapsbu. Hva skjer og når skjer det noe? Avklart at redskapsbu bygges på den lille lekeplassen ved fotballbanen – der bussen står i dag (den flyttes).

Budsjett 20.000 godkjent. Rokne og Sunde tar jobben (med hjelp fra flere ved behov).

Leder i styret Are Reiten har mailadresse: are123@online.no Evt saker kan sendes inn på mail til ham.

 

Siri Postma Krognes
Ref.