Styremøte 8.6.2012

Referat fra styremøte i Sandmoen Velforening

Til stede: Roger Søbstad, John Helge Hofstad, Årstein Sunde, Peggy Sporild, Thomas Hansen, Kjell Ingar Helgemo
Dato: 8.6.2012

Sak 1. Orientering fra avtroppende styre

Tidligere styremedlem orienterte om arbeidet tidligere styret har gjort.

Sak 2. Registrering av velforeningen i Brønnøysund

Vedtak: Velforeningen registreres i Brønnøysund. Thomas utfyller nødvendige papirer og samler underskrifter fra nye styremedlemmer.

Sak 3. Internkontroll for lekeplasser
Styret ser nødvendigheten av å ha på plass internkontroll for felleseide lekeplasser.

Vedtak: Årstein sunde utarbeider utkast til internkontroll for velforeningen til neste styremøte.

Sak 4. Oppgradering lekeplasser

Begge lekeplassene har behov for oppgradering. Søke støtte hos lokale bedrifter, Trondheim kommune, City Syd fondet, Gjensidigestiftelsen og evt. Tippemidler.

Vedtak: Thomas utarbeider utkast til brev til lokale bedrifter og lekeplasskomiteen gis i oppgave å sende ut brev.

Sak 5. Inngåelse av forsikringsavtale for velforeningen

Vedtak: John Helge innhenter anbud på forsikring til neste styremøte.

Sak 6. Brøyting av Sandmovegen

Vedtak: Roger innhenter anbud på brøyting og inngår skriftlig avtale på brøyting.

Sak 7. Parkering i Sandmovegen

Vedtak: Det sendes brev til alle med klargjøring av parkeringsregler og hvilke tiltak som vurderes dersom parkering ikke bedres.

Sak 8. Medlemskontingent

Det har blitt reist spørsmål ved om alle boenhetene har betalt kontingent for 2 siste år.

Vedtak: Undersøkes om det er foretatt sammenslåing av boenheter som har redusert antall medlemmer i velforeningen. Dersom dette ikke er gjort så sendes det ut ny giro for manglende betalt kontingent. Utarbeides mal for elektronisk fakturering og undersøkes mulighet for fakturering med KID og automatisk reskontro fra nettbank.

Sak 9. Etablering av Bauhaus byggevarehus

Diskusjon rundt hva etableringen av Bauhaus byggevarehus vil ha å så for medlemmene i velforeningen. En fordel er at trafikken i Sandmovegen blir redusert.

Sak 10. Etablering av kommunal sykkelveg

Vedtak: Peggy undersøker med nærmeste nabo og orienterer på neste styremøte.

Sak 11. Etablering fellesavtale Kabel-TV/Internett

Vedtak: Roger innhenter anbud til neste styremøte.

Thomas Hansen
Ref.