Styremøte 18.11.09

Referat fra styremøte 18.11.09
Sandmoen Kro

Til stede: Til stede: Leder Are Reiten, Siri Postma, Peggy Sporild, Marte Fløyten og Frode Ålberg

Sak 1.
Gjennomgang av regnskap og årsberetning. Godkjent av styret. Forslag budsjett diskutert. Mangler kostnadsoverslag på oppsett av redskapsbod. Dette sjekkes opp av leder.

Sak 2.
Lysene i gata må ordnes. Flere lyser ikke eller lyser bare av og til. Trolig jordingsfeil. Leder sjekker opp hvilken elektriker som tidligere er brukt, samt lyspærer etc.

Sak 3.
Strømavlesning i Sandmoveien. Peggy Sporild leser av strøm. Hun får også faktura på dette. Måleren til kloakkpumpe – skal noe leses av her og hvem gjør det?

Sak 4.
Redskapsbod.
Vi mangler tilbakemelding fra Sunde/Rokne på anbefalt plassering og kostnadsoverslag.
Må ha dette klart til neste årsmøte.

Sak 5.
Klage på støy fra vifte hos Schanke.
Saken følges opp av Marte/Frode. Kommunen har så langt ikke besvart Marte’s henvendelser til kommunen.

Sak 6.
Oppdatert medlemsliste laget av Peggy. Navn + adresse satt inn på alle, samt medlemskontigent. Vi lager en variant der vi får satt inn tlf./mailadressser. Siri tar tak i dette.

Sak 7.
Diskusjon rundt økning av eiendomsskatt på garasjeanlegget i gata (gjelder anlegget til sameiet 45-59). Faktura på dette sendes ut direkte til sameiet og ikke gå som en del av Sandmoen Velforening (at vi får økt kontingent).

Sak 8.
Ekstraordinært årsmøte satt til ons 09.12.09 kl 1900 på Sandmoen Kro. Siri sender ut innkalling sammen med regnskap/årsberetning.

Heimdal 21.11.09
Siri Postma Krognes
Referent